Conform prevederilor Ordonantei Militare nr. 3/2020, sunt instituite in sarcina populatiei obligatii cu privire la libera circulatie pe teritoriul Romaniei. Ordonanta militara nr. 3/2020 prevede in mod expres situatiile exceptionale si limitative in care populatia poate parasi locuinta.
Pentru justificarea acestor situatii este necesara prezentarea unei declaratii pe proprie raspundere sau a unei adeveninte din partea angajatorului. In acest sens, platforma formular.sts.ro este pusa la dispozitia populatiei in vederea completarii online a documentelor justificative prevazute de art. 4 din Ordonanta militara nr. 3/2020. Ulterior generarii, documenentul se tipareste si se semneaza. Utilizati aceasta platforma doar daca este absolut necesar sa parasiti locuinta.

Sursa: formular.sts.ro

Completeaza formularul online aici