Conform prevederilor Hotărârii nr. 24/14 Mai 2020 adoptată de Comitetul Național pentru Situații de Urgență, sunt instituite în sarcina populaţiei obligaţii cu privire la libera circulaţie pe teritoriul României. Hotărârea nr. 24/14 Mai 2020 prevede în mod expres situaţiile excepționale și limitative în care populaţia poate părăsi localitatea / zona metropolitană.
Pentru justificarea acestor situații este necesară prezentarea unei declarații pe proprie răspundere. În acest sens, platforma formular.sts.ro este pusă la dispoziția populaţiei în vederea completării online a documentelor justificative prevăzute de art. 17 din Hotărârea nr. 24/14 Mai 2020. Ulterior generării, documenentul se tipărește și se semnează. Utilizați această platformă doar dacă este absolut necesar să părăsiți localitatea / zona metropolitană.

Sursa: formular.sts.ro

Completeaza formularul online aici